Groene stroom productie Nederland stijgt fors

Het aantal producenten in Nederland dat groene stroom levert is afgelopen jaar fors toegenomen. Eind 2011 waren er ruim 10.000 productie-installaties voor duurzame elektriciteit ingeschreven bij CertiQ, 36 procent meer dan het jaar ervoor. De nieuwe aanmeldingen zijn voornamelijk afkomstig van particulieren die in 2011 het initiatief hebben genomen om zonnepanelen op hun dak te plaatsen om zelf duurzame elektriciteit op te wekken. Verder is de productie van wind- en zonne-energie in ons land flink gestegen. Een en ander blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van CertiQ, een dochteronderneming van TenneT. Duurzaamnieuws