Braziliaanse Boswet leidt tot explosie broeikasgas

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is onthutst dat het Braziliaanse congres vannacht de heeft ingestemd met de controversiële nieuwe Boswet. De natuurbeschermingsorganisatie vreest dat een definitieve aanname van de wet leidt tot groot verlies van waardevolle plant- en diersoorten en een enorme toename van de uitstoot van broeikasgas in de Amazone. Alle ogen zijn nu gericht op president Dilma Rousseff die haar veto moet uitspreken tegen de wet om zo grootschalige ontbossing te voorkomen. Duurzaamnieuws