Algenproductie uit afvalwater mogelijk maar ook te duur

De productie van veevoer uit algen blijkt schoon en duurzaam, maar ook te duur ten opzichte van traditionele veevoeders als snijmaïs en soja. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar algenfarming door Waterstromen, Ingrepro Renewables en ingenieursbureau Witteveen & Bos. Wanneer de behoefte naar meer duurzame productie blijft toenemen, lijkt algenfarming in de toekomst een kansrijke sector. Biobased Economy