Dalende CO2-uitstoot in rijke landen is slechts papieren werkelijkheid

Bedrog, noemt klimaatverslaggever Brad Plumer van The Washington Post de manier waarop landen als Nederland hun CO2-uitstoot terugdringen. Verlagen van broeikasgassen, zo betoogt hij, kan op drie manieren. Minder energie gebruiken, vervuilende energie vervangen of vervuilende industrie verplaatsen naar armere landen. Westerse landen vertrouwen vooral op die laatste manier, zegt Plumer. Trouw