Wageningen UR maakt plan voor Chinese Ecovallei

Wageningen UR heeft een ambitieus multidisciplinair plan ontwikkeld voor duurzame voedselproductie op een 400 ha groot terrein nabij Beijing. Het project Ecovallei moet daarnaast ruimte bieden aan recreatie en wonen. COFCO, één van de grootste Chinese voedingsmiddelenbedrijven, is de opdrachtgever. Het eerste scenario werd in februari in China gepresenteerd. Voor Wageningen UR is dit het grootste project in China ooit. Duurzaamnieuws