Neemt de milieuvriendelijke auto de weg over?

Scientias - Milieuvriendelijke auto’s hebben de toekomst. Maar kan de mensheid ooit afstand nemen van brandstofauto’s? “De wereld staat voor een grote uitdaging op energiegebied,” betoogt Gijs van Breda Vriesman, commercieel manager van alternatieve energie bij Shell. “De verwachting is dat de wereldwijde energievraag tussen nu en 2050 verdubbelt. Alle energiebronnen: olie en aardgas, steenkool, biobrandstoffen, zon en wind en kernenergie zullen hard nodig zijn. Gelijktijdig moeten we ook de groeiende uitstoot van broeikasgassen beteugelen.”

Lees het hele bericht op scientias.nl