Natuurbeleid: biedt marktwerking kansen?

WUR - De huidige ontwikkelingen in het Nederlandse natuurbeleid zijn gericht op minder rijksbeleid, minder publieke financiering en meer taken van het rijk naar de provincies. Hierbij wil het kabinet burgers, boeren en bedrijven ook een groter rol te geven bij de uitvoering van het natuurbeleid. ‘Bij marktwerking in het natuurbeleid moet de overheid juist zeer actief zijn’ stellen onderzoekers van LEI, onderdeel van Wageningen UR in een essay.

Lees het hele bericht op wur.nl