Onwaar: “Veeteelt is vervuilender dan transport”

NRC.Next - Holy Cow! What’s Good for You Is Good for Our Planet! Onder die titel schreef hoogleraar geneeskunde Dean Ornish een commentaar bij nieuw wetenschappelijk onderzoek over de gezondheidsrisico’s van rood vlees. Ornish is hoogleraar aan de universiteit van Californië en auteur van dieetboeken. Als onderbouwing van zijn stelling dat vleesconsumptie niet alleen slecht is voor de mens, maar ook voor de aarde, schrijft hij:

Veel mensen zijn verbaasd als ze horen dat de veeteelt meer broeikasgassen genereert dan alle vormen van transport bij elkaar.

Volgens Ornish neemt de veeteeltsector 18 procent van de wereldwijde, door mensen veroorzaakte broeikasgasuitstoot voor zijn rekening en de transportsector 13 procent. De bewering werd vorige week aangehaald in nrc.next en NRC Handelsblad. Op Twitter vroeg een lezer ons  de claim te controleren.

De afzonderlijke percentages bleken op een logische manier berekend, maar kunnen niet met elkaar vergeleken worden.

Lees het hele bericht op nrcnext.nl