Commissie wil landbouw opnemen in klimaatbeleid EU

VILT - De Europese Commissie wil de registratie van broeikasgasemissies aanpassen. Het is een eerste stap om de broeikasgasemissie van de bos- en landbouwsector op te nemen in het klimaatbeleid van de EU. Het schept ook de mogelijkheid om landbouwers te belonen die bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering omdat zij bijvoorbeeld grasland goed beheren zodat koolstof wordt opgeslagen in de bodem.

Lees het hele bericht op vilt.be