Dijksma roept op tot tonen van lef voor schonere oceanen

De internationale gemeenschap moet lef tonen en in actie komen om de vervuiling van oceanen tegen te gaan. Die oproep zal staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken dinsdag in Den Haag doen bij de opening van de ‘oceanentop’, waaraan vijfhonderd mensen uit tachtig landen tot en met donderdag meedoen. nu.nl

Apple nog groener op Earth Day

Technologiegigant Apple grijpt Earth Day aan om de duurzaamheidsdoelstellingen verder uit te breiden. Het bedrijf investeert in recycling en belooft alle winkels, kantoren en datacentra te voorzien van hernieuwbare energie. Duurzaam Bedrijfsleven

Energieatlas brengt duurzame energiewinst in kaart

Hoeveel elektriciteit wordt er in mijn buurtje verbruikt? Hoeveel warmte produceert dat bedrijventerrein? Waar liggen kansen voor bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie? En waar zijn mogelijkheden om de vraag naar energie te combineren met het duurzame aanbod? De interactieve Amsterdamse Energieatlas geeft antwoorden op al deze vragen. De atlas is uniek in de wereld. Het bijzondere is dat alle gegevens zijn gebaseerd op het werkelijke energieverbruik. Netbeheerder Liander heeft deze gegevens ter beschikking gesteld. Duurzaamnieuws.nl

Zonne-energie goedkoper dan gas in Azië

De prijs van zonne-energie is in minder dan tien jaar tijd zoveel gedaald dat die een serieuze concurrent vormt voor fossiele brandstoffen. In delen van Azië is zon al goedkoper dan olie en gas. Duurzaam Bedrijfsleven

Toenemende vraag naar voedsel draagt bij aan klimaatverandering

Intensivering van de landbouw, zoals de toepassing van pesticiden, kunstmest en irrigatie, heeft even grote effecten op de opwarming van de aarde als veranderingen van bestemming, zoals het omzetten van bos in akkerland, of in stedelijk gebied. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere Alterra en de Vrije Universiteit dat is gepubliceerd in Nature Climate Change. De toenemende vraag naar voedsel kan dus bijdragen aan een verergering van de klimaatverandering. Wageningen UR

Klimaatpanel: stevig ingrijpen nodig

Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen nog genoeg kunnen afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Dat staat in het laatste deel van een rapport van het VN-Klimaatpanel IPCC, dat is gepresenteerd in Berlijn. NOS Nieuws

Zoektocht MH370 bemoeilijkt door plastic rommel

Na weken zoeken is er nog steeds niets teruggevonden van het verongelukte vliegtuig van Malaysia Airlines. Er wordt gezocht met geavanceerde apparatuur, maar ook met het blote oog. Meerdere malen leken er wrakstukken van vlucht MH370 gevonden te zijn. Telkens bleek het vals alarm. Dit hebben we gedeeltelijk aan ons zelf te danken. De vervuiling van onze oceanen maakt de zoektocht er allerminst gemakkelijker op. Duurzaam Blog

Kwaliteit van ons voedsel gaat achteruit als CO2-uitstoot stijgt

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer stijgt. En dat heeft nare gevolgen. Klimaatverandering bijvoorbeeld. Maar de nare gevolgen van de stijgende CO2-uitstoot komen nog dichterbij nu onderzoekers ontdekt hebben dat die uitstoot ook de kwaliteit van ons voedsel aantast. Scientias

Enorme waterberging tegen overstroming Zuid-Holland

Aannemerscombinatie Van Oord - KWS Infra gaat van het Volkerak-Zoommeer de grootste waterberging van Nederland maken om Zuid-Holland en Noord-Brabant te beschermen tegen overstromingen. RTV Rijnmond

Biolandbouw verhoogt biodiversiteit met 30 procent

Biolandbouw zorgt gemiddeld voor 30% meer biodiversiteit. Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Oxford berekend in een grote meta-analyse. Vooral planten en bestuivers zijn gebaat bij biolandbouw.

De voorbije jaren is veel discussie gevoerd rond de voor-en nadelen van biologische landbouwmethoden op de biodiversiteit, het algemenere milieu, de menselijke gezondheid en de voedselveiligheid. Maar hoe groen is biolandbouw nu echt? Onderzoekers van de universiteit van Oxford voerden een meta-analyse uit op basis van bijna honderd studies uit de voorbije dertig jaar en vergeleken de biodiversiteit tussen biologische en traditionele landbouwmethoden. Biodiversiteit wordt door de onderzoekers gedefinieerd als ‘het aantal of de hoeveelheid van soorten (organismen) die voorkomen’. Het verschil tussen bio- en traditionele landbouw ligt in het al dan niet gebruiken van pesticiden, herbiciden en kunstmatige bemesting. Natuurbericht

Nieuw IPCC rapport over gevolgen, adaptatie en kwetsbaarheden van klimaatverandering

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft een rapport uitgebracht waarin staat dat de effecten van klimaatverandering al zichtbaar zijn op alle continenten en oceanen. De wereld is op veel gebieden slecht voorbereid op de risico’s van een veranderend klimaat. Daarnaast concludeert het rapport dat er kansen liggen om te reageren op de risico’s, maar dat deze risico’s wel moeilijk te beheersen zijn met veel opwarming. IPCC

Datacentra weinig transparant over herkomst stroom

Nederlandse datacentra geven maar mondjesmaat vrij waar hun stroom vandaan komt. Dat blijkt uit een rapport van de ontwikkelingsorganisatie Hivos. Duurzaam Bedrijfsleven

Maleise biomassa-industrie nodigt Nederlands bedrijfsleven uit

De biomassa-industrie in Maleisië floreert en is op zoek naar Nederlandse kennis en kunde. Het land wil kansen met tweede-generatie biomassa omzetten in waarde. Duurzaam Bedrijfsleven

Gastcolumn over de rol van klimaatscenario's en weersvoorspellingen in klimaatonderzoek

Het klimaat verandert, de atmosfeer warmt op, maar wat doet dat eigenlijk met ons dagelijks weer? Valt daar iets over te zeggen? Bart van den Hurk, klimaatwetenschapper bij het KNMI in De Bilt, licht het deze week toe in de Kennislink gastcolumn. Kennislink

Verwilderde katten bedreigen zeevogels op Saba

Verwilderde huiskatten die aan hun lot zijn overgelaten, vormen wereldwijd een ernstige bedreiging voor de natuur. Vooral op eilanden is de inheemse fauna minder berekend op uitheemse roofdieren. Dit gaat gepaard met veel dierenleed onder prooidiersoorten. Onderzoek op Saba geeft praktische oplossingen en laat zien dat de meerderheid van de bevolking vergaande maatregelen tegen verwilderde katten steunt. Wageningen UR